Material per patronar

Material per patronar

Per traçar els patrons, a part del llibre de patronatge de Corte Sistema Martí, necessitarem els següents materials bàsics:

  1. Llibreta de mesures (veure)
  2. Cinta mètrica (veure)
  3. Regla de 60cm (veure)
  4. Cartabó (veure)
  5. Llapis de num. 2 i goma d'esborrar (veure)
  6. Paper de tall (dos colors) (veure)
  7. Cinta adhesiva, cola i tisores (veure)
  8. Ruleta (veure)